Så går det till


Själva uppdraget är ganska okomplicerat:

  • Förbättra er rekrytering, så att ni ökar antalet spelare i klubben.
  • Utveckla långsiktiga metoder och en stabil organisation så att er utveckling håller i sig efter projektets slut.

1. Kontaktperson Utse en kontaktperson.

2. Projektgrupp: Hitta personer till er projektgrupp. Bjud gärna in till en kort informationsträff där ni går igenom projektets syfte och erbjuder alla klubbens medlemmar att delta/medverka. Själva projektgruppen behöver inte vara speciellt stor (2-5 personer räcker), men betydligt fler kan ta ansvar och delta i ert arbete.

3. Målgruppsanalys: Under ert första projektgruppsmöte gör ni en målgruppsanalys, där ni tydliggör var ni tänker hitta era framtida medlemmar/spelare.

4. Projektplan: Med er målgruppsanalys som grund utformar ni en projektplan och en tydlig arbetsfördelning. Vi rekommenderar att ni utformar planen steg för steg, med utgångspunkt i rekryteringskedjan. En bra regel är att inte påbörja arbetet med någon fas förrän ni har tänkt igenom hur ni ska arbeta med fasen därefter.

5. Utveckling: Se till att er projektgrupp håller sig informerad om vad som händer i förbundet vad gäller rekrytering och utbildning och kontakta oss gärna för tips eller för att bolla idéer.

6. Rapportering: Vi uppmuntrar alla deltagande klubbar att dela med sig av sitt arbete. Det har ett stort värde för andra klubbar att läsa om lyckade idéer och erfarenheter.. Vi lyfter gärna fram föredömliga exempel här på sidan.

7. Slutrapport: Alla deltagande bör skriva en kort rapport. Dessa rapporter ska sedan ligga till grund för utvärdering och förslag till uppföljande åtgärder. Detta är även ett viktigt underlag för vidare rekryteringsarbete, då det är något som kommer pågå löpande!