Rekryteringskedjan: Mall för projektplan

Vi förväntar oss att alla projektplaner är tydliga vad gäller klubbens målsättningar , samt vilka huvudsakliga målgrupper ni planerar att rikta er till i ert utåtriktade och uppsökande arbete. Vi ser gärna att ni använder nedanstående mall, men det står er helt fritt att utforma er plan på annat sätt om ni föredrar det.