Projekt "Corona-säkerhet"

Mål:

Rekommendera åtgärder för att minimera smittrisk på SBF:s klubbar och på så sätt underlätta återgång till klubbspel

Medel:

En checklista (länk ovan) som klubbar starkt rekommenderas att gå igenom och diskutera med sina medlemmar för att komma till ett förankrat beslut om åtgärder man vidtar.

I checklistan nämns ett Bordskryss i polykarbonat. Klicka på länk ovan för en närmare beskrivning, inklusive hur man kan beställa det

Dessutom bifogas, länk ovan, ett förslag för flyttscheman, framtaget av Thomas Winther som maximerar antalet ”sittepar” vid olika bordsantal, detta för att minska förflyttningar i lokalen.

Hur:

Projektgruppen har arbetat fram listan.

  • Åtgärder har tagits fram bl a genom studier av andra bridgeförbund.

  • Bridgekryss har testats på 2 klubbar.

  • Kontakter har tagits med Smittskydd. De har yttrat sig positivt om våra rekommendationer.

Kommunikation:

  • Web-sida

  • Medlemsutskick

  • Separat kommunikation till distrikt och till klubbar.

  • Egen e-postadress för specifikt Covid19-frågor.

  • Egen forumtråd för diskussion om erfarenheter med problematiken Covid19 – bridge på våra klubbar.

Projektgrupp:

Martin Löfgren, Johnny Östberg (BK S:t Erik), Micke Melander (Kansliet), Peter Ventura (Bridgeförlaget), Ronny Terbrant (Lerum), Ryszard Sliwinski (TK), Vigo Silfverlin (Lerum).