LiveBridge

Tack för allt engagemang som ni aktiva representanter för klubbar och distrikt bidrog med på våra LiveBridgemöten!

Covid19-information | Live Bridge

Det gemensamma mobiliseringsarbete som vi befinner oss i för att åter få igång vårt livespel efter pandemin, och arbetet för att både åter- och nyrekrytera, är troligen bland de viktigaste uppgifter vi någonsin haft.
Vi talar om ett arbete som förmodligen kommer att pågå en överskådlig tid framöver, och därför krävs såväl starkt engagemang som arbetsinsatser av oss alla.

Tack till alla er som tog er tid och bidrog till konstruktiva diskussioner och gav oss alla förslag och idéer vi kan arbeta vidare med!

Den Powerpointpresentation som användes på mötena samt en sammanfattning av deltagarnas bidrag finns nu tillgänglig på www.svenskbridge.se/live-bridge. Via dessa sidor kan du finna alla de dokument som har skickats ut inklusive presentationen.

Live Bridge | Inbjudan | Dokument | Händelser |

I det viktiga arbete som står framför oss, kom ihåg mobiliseringens viktiga roll, ensam är inte stark!

Givetvis står styrelsen och kansliet@svenskbridge.se till tjänst där vi kan vara till hjälp!

Lycka till i ert fortsatta arbete!