Viktig information om uppstartad arbete

Hej alla klubbmedlemmar

Som de flesta, eller kanske till och med alla, känner till finns det tre bridgeklubbar i Västerås som är medlemmar i Svenska Bridgeförbundet. Det är ABB BK, BK Örjan samt VBS Aros. Vi spelar i samma lokal och har viss utrustning gemensam samt har medlemmar där en del även spelar mer eller mindre frekvent på de andras tävlingar. I övrigt är samarbetet mellan klubbarna väldigt litet, så det finns alla möjligheter till förbättring avseende detta.

Tre medlemmar från varje styrelse träffades förra helgen för att diskutera möjligheterna till att öka samarbetet och under mötet kom även tanken på en eventuell sammanslagning av klubbarna till en gemensam bridgeklubb upp.

Ingen av klubbarna är särskilt stor, även om VBS Aros med drygt 400 medlemmar enligt registret i BIT definitivt inte är en liten klubb. ABB BK har ca 130 medlemmar och BK Örjan knappt 50. Vi vet också att det totalt i dessa listor finns drygt 200 medlemmar som ej betalt medlemsavgiften för 2020/2021 så frågan är hur många medlemmar vi egentligen har kvar då vi återgår till en normalsituation. Det totala antalet bridgespelare i Västerås har, liksom i många andra städer, minskat år för år.

Vi har nu gemensamt beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över kring vilka frågor ett samarbete skulle kunna utvecklas och hur detta skall ske. Gruppen ska också se över om det finns så stora fördelar med att slå ihop klubbarna till en gemensam att detta skall förordas. Oavsett resultat måste beaktas att vi har lite olika inriktningar idag. På ABB BK spelar man kvällar och kanske lite mer tävlingsinriktat och på VBS Aros på dagarna och kanske med mer fokus på trivselbridge och på BK Örjan som också spelar på dagtid kanske man ligger någonstans mellan de andra klubbarna. Skulle man gå hela vägen och slå ihop klubbarna till en så är det viktigt att bibehålla dessa olika typer av spel så klubben då täcker in alla inriktningar.

Arbetsgruppen ska se över tre alternativ:
1. Vi fortsätter som idag, med tre klubbar utan större samarbete mellan dessa.
2. Få fram områden där vi kan förbättra samarbetet, men fortsätter som enskilda klubbar, och ta fram förslag på hur detta samarbete ska kunna utföras.
3. En gemensam klubb som ersätter dagens tre klubbar.

Utsedd arbetsgrupp består av:
Marianne Bejgren BK Örjan
Ove Jansson BK Örjan
Nils Andersson VBS Aros (medlem i ABB BK)
Lars-Gunnar Modigh VBS Aros
Lennart Ekholm ABB BK
Christer Åström ABB BK

För att få fram bästa och mest heltäckande beslutsunderlag kring frågan ovan är vi tacksamma för alla era synpunkter. Vi vill därför uppmana alla att skicka in era synpunkter och förslag till områden att se över eller konkreta förslag på detaljnivå.

Skicka era synpunkter och förslag till:
christer_la@hotmail.com och lennart58.ekholm@telia.com
(skicka gärna till oss båda så slipper vi göra forward på allt till varandra)

Styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig maj.

/Christer

Skickat den: 
16 maj 2021 kl 15:20