Skillnad mellan live-handikapp och spel-handikapp

2020-09-17 Uppdatering: Beräkning av både live-hcp och spel-hcp kommer att aktiveras i början av oktober.

Vid förbundets övergång till nya administrativa system 1 sep 2020 introduceras live-hcp parallellt med spel-hcp.

Liksom tidigare kommer spel-hcp att uppdateras några dagar efter varje månadsskifte. Denna uppdatering sker i strikt kronologisk ordning varefter ett nytt medlemsregister publiceras för hämtning till klubben och beräkningsprogrammet Ruter.

Utöver spel-hcp kommer live-hcp att uppdateras efterhand tävlingarna rapporteras. Eftersom det inte är säkert att tävlingar rapporteras direkt efter spelslut finns inte heller någon garanti att uppdateringen av live-hcp sker korrekt ordning.

Den strikta kronologin kan också upphävas i händelse av korrigerade tävlingsrapporter. Det gör att live-hcp kan avvika med några decimaler från vad det borde vara. Detta ignoreras gladeligen under månaden men rättas vid den månatliga uppdateringen.

För närvarande kan inte live-hcp hämtas till Ruter. Det finns med på listan över framtida förbättringar, dock med låg prio.

Vi har för närvarande hcp-historik tillbaka till mitten av 2017 (se nedan). Denna publiceras numera i fliken Handikapp på Mina sidor och ser ut ungefär som nedan. Spel-hcp för 2020-08 är alltså baserat på alla tävlingar till och med 2020-07-31.

Månad Hcp Ändring Revision
2020-08 -3,75 -0,47          
2020-07 -3,29
2020-06 -3,29
2020-05 -3,29
2020-04 -3,71           +0,42
2020-03 -4,18           +0,47
2020-02 -4,26 -0,27          
2020-01 -4,00           +0,62