Information från valberedningen

Ordföranden Pontus Silow har meddelat valberedningen att han inte tänker ställa upp för omval vid Riksstämman.

I ett kort uttalande framför han att:
-Jag vill bridgens bästa, jag tror på att valberedningen gjort sitt arbete på ett korrekt sätt och ser därför ingen anledning att fortsätta kandidera för omval.