Valberedningens förslag

Här kommer valberedningens förslag till ledamöter i Svenska Bridgeförbundets styrelse 2019-2021.
Valberedningen består av, ordförande Dan Nilsson samt Lars Lundqvist och Karl Persson.

Kandidatpresentation

PDF för utskrift

Förslag till styrelse SBF 2019 - 2021

Post Avgående Valberedningens förslag
Ordförande Pontus Silow Martin Löfgren
Ledamot Per-Olof Eriksson Linnea Edlund
Ledamot Carl Ragnarsson Carl Ragnarsson
Ledamot Helena Axelsson Krister Ahlesved
Ledamot Christer Grähs Eva Andersson
Ledamot Per Leandersson Kathrine Bertheau
Ledamot Ann Ohlsson Rolf Scherdin
Suppleant Lars Persson Simon Granath
Suppleant Linus Dahlström Eva Abragi
Sakrevisor Bo Appelqvist Mårten Gustawsson
Suppleant Börje Dahlberg Börje Dahlberg

Kandidatpresentation