Kursverksamhet

Vårens kurser börjar 8 februari 2023. I bifogade fil nedan finns information om våra kurser och om hur du anmäler dig. Om du har några frågor så kontakta AnnCharlotte.

Kontaktinformation finns i annonsen.

6514788-001.pdfVåren 2023