Hur blir man medlem?

Allmänt
Klubben är ansluten till Skånes Bridgeförbund (SkBF) och till Svenska Bridgeförbundet (SBF). Alla tävlingar rapporteras till SBF via ett speciellt program som också gör att man kan se tävlingen, resultat, brickor mm i efterhand på nätet. För att spela på klubben ska man vara medlem i klubb som är ansluten till SBF.

Du får automatiskt nytt inbetalningskort med tidningen ”Bridge” varje år. Om du är ny medlem och vill betala medlemsavgift kan du betala till BK Tre Sang PG 27 67 75-4 så blir du automatiskt medlem även i SkBF och SBF. Kassören reglerar avgiften med SBF.

Betalningen gäller för spelåret 1 september till 31 augusti. Betalning från 15 juni gäller dock även för påföljande spelår.

Medlemsavgiften 490 kr inkluderar avgift till:
Svenska Bridgeförbundet, 280 kr
Skånes Bridgeförbund, 140 kr
BK Tre Sang, 70 kr
OBS! Se även nedan om introduktionsmedlemskap.

Spelavgift
Spelavgift för normala tävlingar är 55 kr kontant. Du kan även betala för ett klippkort som gäller för 10 tävlingar och kostar 525 kr, väldigt praktiskt för de som spelar frekvent. Detta förhandsbetalas via klubbens plusgiro 27 67 75-4.

Numera går det även att betala med Swish, se anvisningar på klubben.

Juniorer
Ingen spelavgift för juniorer vid vanliga tävlingar.

Introduktionsmedlemskap
Den som inte tidigare varit 0-taxemedlem, I-medlem eller vanlig medlem i SBF de senaste 10 åren kan bli I-medlem. I-medlemskap är kostnadsfritt och man är med automatik medlem i klubb, distrikt och förbund. I-medlem är man innevarande år och påföljande år, räknat per den 1/9 – 31/8. Därefter är man medlem och betalar stadgeenlig avgift.

B-medlemskap
B-medlemskap 70 kr/år. Inbetalas årligen senast 1 juli.