Smått & gott från årsmötet

I fredags hölls årsmötet för vår klubb. Denna gång blev det lite förändringar både när det gäller styrelse och vissa andra funktioner. Klubben avtackade de som avgick från sina poster, Claes Ripa, Anders Hagen, Björn Ericsson, Christel Eklund och Claes Gard.

Man välkomnade också de som valdes in, Demitrius Berg, Lars-Göran Borgquist, Marianne Larsson samt Sven Erik Oskarsson. Dessutom blev det en del som bytte till annan funktion. Hur klubbens nya organisation ser ut framgår av hemsidan, här finns all information.

Under övriga frågor diskuterades minskningen av antalet spelare som en följd av pandemin. Det framkom att torsdagens Barometergrupp är den som tappat flest spelare och det kom fram flera goda idéer till åtgärder. Dessa kommer styrelsen att jobba vidare med.

Avslutningsvis spelades en partävling över 22 brickor, mycket trevligt.

Hälsningar
Styrelsen
BK Tre Sang