Organisation

Föreningen BK Tre Sang är enligt våra stadgar ideell och har till ändamål

  • att bereda sina medlemmar möjlighet till bridgespel
  • att verka för tävlingsbridgens utveckling
  • att såsom ansluten till Svenska Bridgeförbundet och dess distriksförbund företräda sina enskilda medlemmar

För att uppfylla denna målsättning är vi organiserade med en styrelse samt ett antal olika arbetsgrupper, vardera grupp med en ansvarig medlem.

Vilka som ingår i vår styrelse och vilka som är ansvariga för respektive arbetsgrupp framgår via länkarna härunder, klicka på pilarna.


Här finns lite information om hur klubbens arbetsgrupper är organiserade. Under kolumnen uppgifter kan man ta del av vilka arbetsuppgifter som hanteras inom de olika grupperna.

Arbetsfunktioner

Funktion Ansvarig Uppgifter
Tävlingsgruppen Rosemary Pålsson Tävlingsuppgifter