Klubbens telefontjänst upphör

Som ett led i att alltmer digitalisera våra kontakter, både med medlemmarna och med omvärlden, har vi nu avslutat klubbens telefonabonnemang. Eftersom klubben endast är bemannad en ytterst liten del av tiden, känner vi att det är svårt att upprätthålla en vettig service via telefon.

Vi vet att väldigt många av er använder sig av modern teknik, ni kommunicerar via e-post och surfar runt på olika hemsidor. Därför ber vi alla att framöver kontakta klubben främst via e-post.

Går det verkligen inte att ringa längre, ibland är det ju ett brådskande ärende? Visst kan man ringa framöver också, men då hänvisar vi till personliga telefonnummer.

Vår hemsida innehåller en hel del kontaktinformation. Man hittar telefonnummer och e-postadresser på flera olika ställen. Här följer några exempel med direkta länkar i rött, tänk bara på att du måste vara inloggad för att kunna se detaljerna.

  • Du hittar information om klubbens styrelse och övriga funktionärer under Organisation
  • Alla klubbens medlemmar finns i Matrikeln
  • Ansvarig tävlingsledare för respektive tävling ligger i Tävlingskalendern

Vi hoppas att detta ska fungera bättre för oss alla!

Styrelsen
BK Tre Sang