Allmän information

NBU (Nordisk Bridge Union) är en union mellan de nordiska länderna.

Unionen underlättar för samarbeten mellan de nordiska länderna samt gör att man gemensamt får en starkare röst inom frågor rörande EBL/WBF.

NBU har en tävlingskalender som inkluderar lagmästerskap för öppna- och damlandslag (udda år).
För juniorer arrangeras mästerskap i lag för landslag i klasserna U26, U26 damer, U21 och U16 (udda år) samt öppna parmästerskap (jämna år).

NBU har ingen egen hemsida.