Klubbnyheter

Eftersom del 2 av DM Mix blev lagd på tisdag den 5 okt så flyttar vi årsmötet en vecka framåt. Nytt datum blir tisdag den 12 okt med efterföljande barometerspel.

Årsmöte för 2020 hålls 5 oktober kl 18.00
Dagordning finns här

Prishöjning från och med 30 aug 2021
Pandemin med i princip 1 års speluppehåll har satt sina spår i vår ekonomi. Styrelsen har därför beslutat att från och med 30 aug höja priset till 50:-kr.

Äntligen, kan vi säga.

Den populära och mycket efterfrågade 4-mannaserien planerar vi dra igång 15 september. Det blir preliminärt var 3:e vecka med avslutning den 8 december.

Att kunna bjuda n

Av förklarliga skäl har vi varit tvungna att skjuta fram årsmötet till 5 oktober.
Här finns dagordning och verksamhetsberättelse

Redan före pandemin var det på gång med att skaffa en hjärtstartare till klubben.

P g a Covid-19-pandemin fattade som bekant ÖMBF beslut om att senarelägga simultanfinalen i DM Par Dam, den som enligt tävlingskalendern skulle ha ägt rum söndagen den 29 mars.

Motala Bridgeallians följer Sveriges Bridgeförbunds (SBF:s) rekommendationer.

Sidor