Årsmöte för 2021 den 8 feb 2022

Om inget oförutsett inträffar har vi beslutat att ha vårt årsmöte för verksamhetsåret 2021 på tisdagen den 8 februari 2022.
Start kl 18.00 och därefter sedvanligt spel.

<Förslag dagordning>
Verksamhetsberättelse för 2021