Projektrapport

Uppföljning 1: Lunds BK januari 2019

Vi startade den 1:e juli 2018 med 97 medlemmar, 18 I-medlemmar och inga juniorer (!)

  1. Uppföljning av mål

För att underlätta uppföljningen har målen brutits ner i 6 månaders perioder och i antal medlemmar

Övergripande mål: 20 % ökning av medlemsantalet juli 2018 – december 2019

Totalantal medlemmar
Juli 2019 Januari 2019 Juli 2019 December 2019
Start Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall
115 122 173 130 138

Delmål 1: Få in 10 kursdeltagarna som I-medlemmar per år.

I-medlemmar
Juli 2019 Januari 2019 Juli 2019 December 2019
Start Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall
18 10 nya 29 nya NA NA 8 nya

Delmål 2: Få in en ny junior per år

Juniorer
Juli 2019 Januari 2019 Juli 2019 December 2019
Start Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall
0 1 ny 2 NA NA 1 ny

Delmål 3 Öka antal ordinarie medlemmar med 10 % per år

Ordinarie medlemmar
Juli 2019 Januari 2019 Juli 2019 December 2019
Start Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall
97 102 142 107 112

Analys av måluppfyllelse

Ökningen av antal ordinarie medlemmar under de första 6 månaderna har varit oväntat stor, 50 %. En anledning kan vara att några spelare är sena med att betala medlemsavgifterna i tid men vi har också sett en stor tillströmning av nya spelare under perioden som förhoppningsvis har samband med de aktiviteter som vi redovisar nedan.
Om en del av ökningen beror på att medlemmar inte betalar in avgifterna i tid borde detta avspegla sig vid nästa uppföljningspunkt, 2019-07, då medlemsantalet i så fall kommer att sjunka och det nuvarande målet vid den mätpunkten kommer att vara realistiskt. Baserat på utfallet av uppföljningen 2019-07 kommer totalmålet för hela perioden att vid behov revideras.

2. Uppföljning av aktiviteter

2.1 Inventera klubbens styrkor och svagheter

Pågående

2.2 Anordna grundkurs varje vår

Vårens grundkurs startade den 24 januari och pågår 12 tillfällen. 28 personer har antagits och fler finns på reservlista. Vi kommer att använda oss av kursmaterialet ”Grundkurs nordisk standard” i avvaktan på att det nya materialet blir klart.

Gula deklarationskort
Lunds Bridgeklubb använder sedan hösten 2018 gula deklarationskort för nybörjare. Alla som möter spelare med gult deklarationskort måste spela ett naturligt system.

Fika
I mitten av varje kurstillfälle och spelkväll hålls en populär fikapaus.

2.3 Anordna Steg 2 kurs varje höst (kombinerade ”kom igång igen” och fortsättningskurs”

Ca 24 kursdeltagare – en del från grundkursen på våren men även en del som behövde damma av sina färdigheter - satte entusiastiskt igång med att lära sig mer. 12 tillfällen och sen ett antal spelträningar. Kursen avslutades med tävling med övriga klubbmedlemmar.
Kurstillfällena leds av en kurslärare och en assistent varje gång. Två ”team” turas om varannan gång.

2.4 Delta i Kulturnatten i september varje år

På kvällen den 15 september fanns Lunds Bridgeklubb på plats på Lunds Stadsbibliotek och gjorde reklam för vår verksamhet – spelkvällar och grundkurser. Funktionärer från klubben introducerade bridge på både svenska och engelska! Vi fick många intresserade besökare och ett stort antal personer som anmälde sig till både mini-bridge och till vårens grundkurs.

Mini-bridge
Under oktober hölls tre kvällar med mini-bridge. Ca 16 personer kom per gång och en stor andel av deltagarna anmälde sig till vårens nybörjarkurs. Några av dem fortsatte att spela mini-bridge varje vecka hemma i väntan på att kursen skall börja.

2.5 Arrangera kval till nybörjarträffen (1-28 april 2019)

Lunds BK anordnade kval till nybörjarträffen redan våren 2018.
Till finalen gick 3 par från Lunds Bridgeklubb, två par ställde upp i Örebro – Tommy Lundahl och Eric Bengtsson samt Sofia Wiktorsson och David Johansson.

Det gick strålande för dem

2.6 Fortsätta med spelträning tillsammans med rutinerade varje torsdag 18:30-22:00

Spelträningen på torsdagar har blivit en av klubbens absolut populäraste spelkvällar. Elitspelare och nybörjare blandas på ett väldigt trevligt sätt. Att detta fungerar så bra beror till stor del på en grupp fantastiskt lojala duktiga spelare som ställer upp och spelar med de orutinerade för att få in dem i tävlingsspelet.

2.7 Starta upp spelträning för kursdeltagare och de som nyss avslutat kurs måndagar 18:00 i inre rummet.

I januari 2019 startade vi lärarlösa träningstillfällen före fd. elever som gått en eller två kurser. Vi använder tidigare spelade brickor och lägger ut ”facit” till eleverna så att de kan se vad andra har spelat på varje bricka. Träningen är kostnadsfri och man anmäler sitt intresse från gång till gång. Intresset har varit stort med 17 spelare första veckan.

2.8 Förbättra kursmaterialet– kursbok och presentationsmaterial

Under augusti och september jobbade Charlotte Rudbäck och Annika Nivestam fram en ny kursbok som stödjer den steg II-kurs som startades den 20 september, baserad på nordisk standard. Allt material, övningar och bilder är nyframtaget.

2.9 ”Klubbens juniorvärldsmästare” agerar aktivt bland andra ungdomar för att få dem intresserade av bridge.

Linus Dahlström som också är junioransvarig i klubben har varit aktiv, vilket resulterat i 2 nya juniorer i klubben.

2.10 Skapa nyhetsbrev med reklam för spelprogram, Steg II kurs, spelträning, partnergaranti och partnerservice

Start Q1 2019

2.11 Sätta upp anslag på lämpliga ställen, tex. Bibliotek, mataffärer, akademiska föreningen, studentboenden

Q1 2019

2.12 Följa upp trivselenkät

Start Q1 2019

Sammanfattning status aktiviteter

Aktivitet Status Klart

1 Inventera klubbens styrkor och svagheter Start Q1 2109
2 Grundkurs 2019 Pågående
3a Steg II kurs 2018 Avslutad Klart
3b Steg II 2019 Start september 2019
4a Kulturnatten 2018 Avslutad Klart
4b Kulturnatten 2019 September 2019
5 Kval till nybörjarträffen 2019 14 april 2019
6 Fortsätta med spelträning tillsammans med rutinerade varje torsdag 18:30-22:00 Pågående Pågår hela perioden
7 Starta upp spelträning för kursdeltagare och de som nyss avslutat kurs. Startad Pågår hela perioden
8 Förbättra kursmaterialet– kursbok och presentationsmaterial Avslutad Klart
9 ”Klubbens juniorvärldsmästare” agerar aktivt bland andra ungdomar för att få dem intresserade av bridge. Pågående Pågår hela perioden

10 Skapa nyhetsbrev med reklam för spelprogram, Steg II kurs, spelträning, partnergaranti och partnerservice Q1 2019
11 Sätta upp anslag på lämpliga ställen, tex. Bibliotek, mataffärer, akademiska föreningen, studentboenden Q1 2019
12 Följa upp trivselenkät Q1 2019

Grönt = Enligt plan Gult = Försenat Vitt = ej påbörjat

Uppdaterad 2019-02-04 av Annika Nivestam och Charlotte Rudbäck