Onsdagsspelet upphör tillsvidare pga. för få deltagare.

Konkurrens från omvärlden, bl a BBO, gör att för få spelare kommer till oss på onsdagar. Undantag är de kvällar vi har Lundaligan.