Division 1

Zarathustra
Zarathustra
Björn Karlsson [2879]
Peter Huotila [4317]
Lena Westman [18164]
Mikael Fahlander [13534]
Mats Thunman [7607]
Tommy Hagström [9775]
Kjell Hedman [2832]
Peter Swensson [15345]
Eva Berglund [87457]
Oskar Eriksson [81032]
Sju ruter
Sju ruter
Marcus Hjelte [84282]
Olle Melin [1052]
Dan Granberg [6]
Petter Melin [1075]
Göran Rångevall [2876]
Anders Lövling [18166]
Claes-Göran Swahn [2819]
VP
12,95
7,05
IMP
59
46
Första halvlek
Björn Karlsson
Peter Huotila
Tommy Hagström
Eva Berglund
18
37
Marcus Hjelte
Olle Melin
Claes-Göran Swahn
Göran Rångevall
Andra halvlek
Björn Karlsson
Peter Huotila
Tommy Hagström
Eva Berglund
41
9
Marcus Hjelte
Olle Melin
Claes-Göran Swahn
Göran Rångevall