Division 1

Zarathustra
Zarathustra
Björn Karlsson [2879]
Peter Huotila [4317]
Lena Westman [18164]
Mikael Fahlander [13534]
Mats Thunman [7607]
Tommy Hagström [9775]
Kjell Hedman [2832]
Peter Swensson [15345]
Eva Berglund [87457]
Oskar Eriksson [81032]
Budlådan
Budlådan
Ylva Karlsson-Uisk [2802]
Ahto Uisk [2801]
Per-Åke Pettersson [9960]
Ivar Holmquist [2932]
Andy Browning [82456]
Jenny Evelius-Nohrén [2812]
VP
17,13
2,87
IMP
80
40
Första halvlek
Björn Karlsson
Peter Huotila
Mikael Fahlander
Lena Westman
56
27
Ylva Karlsson-Uisk
Ahto Uisk
Ivar Holmquist
Per-Åke Pettersson
Andra halvlek
Björn Karlsson
Peter Huotila
Mikael Fahlander
Lena Westman
24
13
Ylva Karlsson-Uisk
Ahto Uisk
Ivar Holmquist
Per-Åke Pettersson