2014-08-20 (sida 2 av 4) - Micke Melander rapporterar från JVM

På bricka 14 I rond 19 för Juniorerna vid Junior VM spelades det 3 NT vid nästan alla bord. När man tittar på resultaten kan man se att nästan hälften av fältet klarade av sin uppgift med andra hälften gick bet, några gick till och med två respektive tre bet.

Med korten ovan var det här var uppgiften som spelförare. Försvaret startade med tre ronder ruter, du vinner tredje ronden på handen och sakade en klöver från bordet. Du avblockerar sedan kung-dam i spader och tar för klöveress. Alla följde färg och inga intressanta kort kunde noteras. Hur tänker du dig hemgång?

Vad har du för möjligheter som spelförare?

A) spaderknekt faller då du spelar ess-kung-dam.
B) Du kan ställa hjärtern utan att Nord kommer in och kan hämta sin godspelade ruter.
C) Klövermask och att damen sedan faller.

C räcker inte som ensam insats man behöver fortfarande något av A eller B med sig för att kunna skrapa ihop sina nio stick. Det otrevliga blocket i spader och generellt sett dålig kommunikation mellan händerna gör att man inte riktigt kan spela som man kanske vill.

Ekenberg I slutet rum spelade en hjärter till damen och Syds ess. Edgetton returnerade nu klöver. Ekenberg gick upp med esset och hade ingenting mer att spela på än att hjärterknekt skulle falla. När den gjorde det hade han nio stick.
En hjärter till tian hade varit ett bättre spel som handen såg ut då det hade givit honom en entre till bordet för att kunna prova spader innan han bestämde sig för hur man skulle gå vidare.

I öppna rummet blev Williams spelförare I samma kontrakt och fick ett svårt försvar mot sig. Återigen inledde tre ronder ruter, kung och spader hämtades hem samt klöveress. Då spelföraren nu också spelade hjärter till dam duckade Stokka i tempo! Spelföraren som ni fick sin entré till bordet provade spaderess för att se om färgen bröt. När den så inte gjorde maskade han istället i hjärter över Syd, Stokka som hade läget klart för sig lade återigen lågt varpå Gullberg kom in och kunde hämta sina godspelade ruter.

Stokka hade ju sett kung-dam i spader hos spelföraren, klöveress samt ruteress. Vidare kunde han anta att spelföraren utan klöverkung inte kommer att ta för esset varför även den gubben kan placeras ut och detsamma gäller hjärterkung när liten hjärter spelas mot bordet. Öppningshanden hade nämligen visat en 18-19 sang och detta blev 19 HP! Dessutom visste Stokka att om spelföraren kunde ställa sina hjärter fanns inget att be för då var hemgången ett faktum.

<< Föregående | Nästa >>

Här kan du läsa samtliga rapporter från JVM i Turkiet.

Tom Gärds (coach), Johan Säfsten, Ida Grönkvist, Mikael Rimstedt, Ola Rimstedt, Per Leandersson (kapten)

Efter 10 dagars intensivt bridgespelande kunde våra 19-åriga juniorer i U21 knyta ihop säcken och ta med sig guldmedaljerna hem till Sverige!

Rama

Här hittar du allmän översikt samt länkar till respektive klass. Du kommer också att hitta rapporter från lagen samt från Micke Melander som befinner sig i Turkiet.