Utbildningar - intresseanmälan

För att säkerställa att rätt utbildningar hålls arrangerar vi utbildningar vid behov. Är era funktionärer intresserade av att utbilda sig? Anmäl intresse här.

Visat intresse

Utbildning Intresserade
TL, steg 1 Bosse Johansson
Aleksandra Stefansson
Peggy Veerman
Gunnar Ohlson
Håkan Forsell
Tomas Levin
Paul Jigberg
TL, steg 2 Jürgen Schildt
Oscar Hult
Bo Hillström
Hans Setterborg
Camilla Löfstedt
Ruter/Bridgemate Björn Lorentzon
Bosse Johansson
Aleksandra Stefansson
Peggy Veerman
Gunnar Ohlson
Jürgen Schildt
Oscar Hult
Håkan Forsell
Tomas Levin
Paul Jigberg