Brickläggning

GBF har en brickläggningsmaskin och tillhandahåller lagda brickor för barometrar och vanliga partävlingar. Bricksamling tillhandahålls på USB-sticka, eller skickas via mail, för import i t.ex. programmet Ruter. För mer information och beställning kontakta:
Mikael Kardell, 073 - 916 13 92, ✉ Mikael Kardell

Pris per bricka är 2,50 kr.

Vi är tacksamma för ett snabbt återlämnande av spelade brickor då det ibland kan bli brist, framför allt i samband med stora tävlingar.