Årsmöten

GBFs årsmöte kommer att hållas söndagen den 24 oktober med start kl. 1600.
Välkomna!