Kallelse Distriktsträff 2022

KALLELSE DISTRIKTSTRÄFF

PDF-fil för utskrift

Härmed kallas distriktsförbund, klubbar och medlemmar som önskar närvara till Distriktsträff 2022. Distriktsträffen kommer genomföras på Scandic Väst Hotell i Örebro den 4-6 november 2022.

Tidpunkt
Det officiella programmet kommer börja 10.00 på lördagen (5:e) och beräknas sluta vid 14.00 på söndagen (6:e). För deltagare som ankommer den 4:e kommer aktivitet att erbjudas på fredagskvällen och middag serveras 19.00 för dem som är på plats.

Anmälan
Anmälan görs till Micke Melander, mme@svenskbridge.se, senast 25 september 2022. Ange önskemål om boende (enkel- eller dubbelrum) vid anmälan samt uppgifter om eventuella allergier.

Program
Vid distriktsträffen kommer ett par timmar att sättas av för formaliadelar såsom att gå igenom bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse. Till denna del av träffen kommer det vara möjligt att koppla upp sig digitalt i det fall man inte har möjlighet att delta på plats.

På plats
Agenda kommer att sändas ut under senvår, programmet kommer att kretsa kring rekrytering, återhämtning efter pandemin och förbundets strategi.

Mer information
Kommer under våren publiceras på www.svenskbridge.se/distriktsträffen-2022, och ges vid de digitala möten med distrikten som planeras till maj-juni 2022, då vi även kommer inhämta synpunkter på programmet.

Med vänliga hälsningar,

Micke Melander
Svenska Bridgeförbundet