Listor

Idag har vi begränsade möjligheter för användarna att kunna skriva något på hemsidan. Kanske kan detta bli ett sätt att göra det. Detta är ett snabbt utkast till en möjlig rutin för att hitta en spelpartner, klicka först här för att se om det finns någon som söker partner.

Hittar du ingen så anmäl dig själv här.

[u=MID]

Test