Kurs K17 - Allmänt om formatering

A och O vid publicering av klubbsidor är att fokusera på innehållet och låta ”plattformen” sköta formateringen.

”Plattformen”? Vad är det? Jo, sidorna kan läsas på PC, iPad eller i telefonen. Eftersom storleken på skärmen är så olika måste teckenstorlek och spaltbredd anpassas utifrån var sidan visas. Detta är alltså ”plattformen”.

Det gör att du inte ska fokusera på var radbryt ska ske i din text eller hur du gör texten blå, grön och röd samtidigt. I stället ska du fokusera på innehållet, det vill säga vad du skriver, och sedan låta plattformen visa det på bästa möjliga sätt. (PS. Det går inte att få blå, grön och röd text.)

Grundläggande formatering

Nu är det inte så stelbent som det låter. Det finns viss grundläggande formatering att tillgå. Här följer några exempel:

  • *Enkla asterisker* = Kursiv stil
  • **Dubbla asterisker** = Fet stil
  • Dubbla Enter-tryckningar = Nytt stycke

De flesta kommer mycket långt med hjälp av dessa få knep. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att du med några få undantag klarar dig med enbart dessa knep. Ett sådant undantag är länkar till andra sidor samt till e-postadresser. Detta beskrivs på en separat sida.

Avancerad formatering och verktygsfält

Om du vill ha tillgång till lite mer avancerad formatering finns ett verktygsfält som är placerat precis ovanför textinmatningen. Där kan du klicka på de olika knapparna för att få hjälp med ytterligare formateringsknep:

Utöver denna mycket schematiska sida finns ett stort antal kurssidor som beskriver olika typer av formatering. Där kan du läsa om formatering, punkt- och nummerlistor, tabeller, kortsymboler och givinmatning, och mycket mer.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>