Division 4

Division 4 och lägre administreras till fullo av respektive distriktsförbund (Dfb), som också beslutar om tävlingsform och antal brickor per match. Du kan nå respektive Dfb via Tabell.

Finalplatsfördelning

Preliminär finalplatsfördelning och startlista

Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 0 0,00 0 0,00
Bohuslän 2 0,68 1 0,00
Dalarna 0,00 0 0,00
Gotland 0,00 0 0,00
Gävle 4 1,36 1 0,00
Göteborg 0,00 0 0,00
Halland 0,00 0 0,00
Jämtland 4 1,36 1 0,00
Jönköping 4 1,36 1 0,00
Medelpad 0,00 0 0,00
Mälardalen 4 1,36 2 0,00
Norrbotten 3 1,02 1 0,00
Skåne 4 1,36 1 0,00
Stockholm 5 1,70 2 0,00
Sydöstra 4 1,36 2 0,00
Uppland 6 2,04 2 0,00
Värmland 5 1,70 2 0,00
Vä-botten 6 2,04 2 0,00
Västergöt 14 4,77 5 0,00
Ångerman 4 1,36 1 0,00
Örebro 4 1,36 1 0,00
Östra Mel 21 7,15 7 0,00
Totalt 95 32

Visa finalplatsfördelning inklusive föregående år