IMP över fältet

Nedan finner du IAF för Division 3, räknat på alla serier. Resultaten redovisas snarast efter det att de kommit Tommy Andersson tillhanda. I de fall omgångar spelas på skilda orter kan resultaten redovisas efter hand de kommer in. Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Korrigeringar skickas till >>e-post

Resultat

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Rond 1 2 PDF Bord Uppdaterad
1 Halvlek 1 Halvlek 2 1:1 1:2 156 av 156 7/9 23:00
2 Halvlek 1 Halvlek 2 2:1 2:2 156 av 156 7/9 23:00
3 Halvlek 1 Halvlek 2 3:1 3:2 156 av 156 7/9 23:00
4 Halvlek 1 Halvlek 2 4:1 4:2 150 av 150 19/9 - 21:30
5 Halvlek 1 Halvlek 2 5:1 5:2 150 av 150 30/9 - 21:00
6 Halvlek 1 Halvlek 2 6:1 6:2 150 av 150 20/9 - 21:30
7 Halvlek 1 Halvlek 2 7:1 7:2 140 av 160 17/10 09:30
8 Halvlek 1 Halvlek 2 8:1 8:2 150 av 160 17/10 09:30
9 Halvlek 1 Halvlek 2 9:1 9:2 150 av 160 17/10 09:30

Gävle saknas i match 7
Kalmar saknas match 7-9