Rapportera match

Kaptenen för hemmalaget ska snarast efter att matchen är färdigspelad och inom rondtiden rapportera vilka som spelat samt slutställningen i matchen.

Rapporten skickas via e‐post. Den ska innehålla division, lagnamn, MID och namn på alla spelare i matchen samt resultatet med halvtidssiffror.
Adress: kansliet@svenskbridge.se med kopia till bortalagets kapten.

Resultatet visas på BBO direkt vid färdigspelad match, om du missat att notera siffrorna kan du leta upp resultatet på https://www.bridgebase.com/myhands/
Sök då på någon av spelarna i laget och klicka Get hands.

På hemsidan skrivs rapporterade resultat in i respektive tabell under kansliets öppettider.
Lag som inte rapporterat resultat inom spelperioden riskerar straffpoäng.