Regler för Arosserien

Regler Arosserien

Match som ej kan spelas vid ordinarie speltillfälle
Match skall om möjligt spelas före omgången, dock senast innan nästa omgång. Om uppskjuten match inte är spelad innan nästa omgång räknas den som W.O. enligt nedan. *

I sista omgången spelas alla matcher samtidigt. (Dispens kan fås om särskilda skäl föreligger)

Om match ej spelas vid ordinarie tillfälle skall meddelande lämnas till Christer Åström i förväg.

Walk-over (WO)
Lag som lämnar WO skall betala motståndarnas bordsavgifter.
Lämnar lag WO vid två tillfällen utesluts laget ur serien.

Upp- och nerflyttning
Från Division 1 och 2 flyttas de två sämst placerade lagen ner en division.
Från Division 2 och 3 flyttas de två främsta lagen upp till den högre serien .
Lag som kvalificerar sig för uppflyttning har skyldighet att acceptera plats i den högre divisionen. Skulle lag neka uppflyttning erhåller laget inga prispengar, utan prispengarna flyttas då ner till nästa lag i ordningen i serien. Om något lag i en division slutar får näst sista lag i serien behålla sin plats i aktuell serie.

Brickor
I alla divisioner spelas gemensamma brickor lagda av maskin.
I div 1, 2 och 3 spelas 24 brickor per match.

Reserver **
Spelare får spela i vilket lag som helst.
Har man spelat tre gånger i ett lag är man bunden till det laget och får inte spela reserv i annat lag i samma division.
Undantag: Lag i Division 2 får inte använda mer än en Division 1-spelare åt gången.
Lånar lag i Division 3 spelare från Division 1 får man ge 24 imp i förgåva, från Division 2, 12 imp i förgåva.
Det är fritt att låna spelare från lägre division.
Man får inte spela i mer än ett lag per omgång i Division 1 och 2 (flyttad match).

Otillåten reserv ***
SBF tävlingsbestämmelser för Allsvenskan gäller.
Lagkaptenerna är skyldig att kontrollera att spelare har betalat sin medlemsavgift.

Sen ankomst
SBF tävlingsbestämmelser för Allsvenskan gäller.

Avgift
Deltagande kostar 50:-/spelare och match vilket innebär 1.400:-/lag vid åtta deltagande lag i respektive division.

Priser****
Samtliga divisioner

1:a pris 1.800 kr

2:a pris 1.300 kr

3:e pris 700 kr

  • Det lag (A) som vill flytta på en match skall lämna tre alternativ på nya speltillfällen till motståndarlaget (B) vid samma tillfälle som de ber om förflyttning.
    Om dessa dagar inte passar motståndarlaget (B) (men de accepterar en flytt av speltillfälle) så är det deras skyldighet att lämna tre motförslag.

Om man fortfarande inte kan komma överens om speldag så anses båda lagen medskyldiga till att matchen inte spelats och omgången slutar 0-0.

Om laget som vill byta matchdag (A) inte kommer med tre alternativ före nästa omgång så betraktas det som WO.

Om motståndarna (B) inte accepterar de tre alternativen och inte heller kommer med tre egna alternativ så anses det att de har lämnat WO.

Det lag (A) som lämnar WO får VP 0-20 med IMP = 0-74.

Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av följande tre alternativ - avrunda alltid decimaler uppåt till närmaste heltal.

IMP = minimun för aktuellt resultat.

  1. Sitt snitt i övriga spelade matcher - oo

  2. 12 VP och 15-0 IMP.

  3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i dessa möten - oo

oo beräknas efter seriens slut.

** Brott mot reservreglerna medför bestraffning för det felande laget med 8 matchpoäng (VP).

*** Lag som ertappas med att ha haft spelare som inte erlagt medlemsavgift bestraffas med 5 matchpoäng (VP).

**** Prisfördelning gäller vid åtta lag per division. Skulle färre lag deltaga räknas vinstsummorna ned med motsvarande procent.