Information

I denna meny finns diverse information, som hur cafeterian ska skötas, prisfördelningar etc.

PM
PM Spelledare, Ruteransvarig
PM Cafeteria
PM Brickläggning Dealer4
PM ABB Bridge på BBO (endast tillämpligt om spel på BBO återupptas)

Funktionärer: Se de två nedersta knapparna i menyn under ”Funktionärer”
Redovisning för utlägg

Regler för Arosserien

Information från styrelsen för 2022-2023

Priser 2022-2023

Inbetalningar till klubben

Deklarationskort

Deklaration Mall (PDF)

Deklaration Mall (landscape.rtf)

Deklaration Mall (portrait.rtf)

Deklaration MS (landscape.rtf)

Deklaration MS (portrait.rtf)