Utbildning

Östra Mellansvenska Bridgeförbundet arrangerar funktionärsutbildningar i syfte att stärka distriktets klubbar.


Helgkurser

Kurs Längd Frekvens
Tävlingsledare Steg 1 2 dagar varje höst
Tävlingsledare Steg 2 2 dagar varannan höst (udda år)
Tävlingsledare Repetition 1 dag varannan höst (jämna år)
Ruter Steg 1 1 dag varje höst
Ruter Steg 2 1 dag varannan vår (jämna år)
Rekrytering inkl. kurs till klubb 1 dag varannan vår (jämna år)
Bridgelärare Steg 1 1 dag varannan vår (udda år)

Andra utbildningar kan tillkomma liksom olika onlineutbildningar.

Höstutbildningarna ligger i perioden oktober – november
Vårutbildningarna ligger i perioden februari - april

Helgkurser med färre än sex deltagare ställs in.
ÖMBF står för kostnader för lärare, lokal och fika.
I mån av plats kan deltagare från andra distrikt erbjudas plats, men då tas en kursavgift ut.


Verksamhetsår 2023/2024 Datum Anmälan
Tävlingsledare Steg 1 25 november +
2 december
Länk
Ruter Steg 1 26 november Länk
Tävlingsledare Steg 2 25 november +
2 december
Länk
Ruter Påbyggnad 17 februari Länk
Rekryteringsseminarium 16 mars Länk

Styrelsens kontakt i TL- och Ruter-utbildningsfrågor:
Carl Ragnarsson , 070-678 28 90