Styrelse verksamhetsåret 2024/2024

Styrelse

Styrelsen tillträdde vid årsmötet 2023-10-14.

Sidan senast uppdaterad: 2023-10-14.

Namn Roll E-post Telefon
Marie Åfors Ordf, VU, TK 070-453 51 30
Lars-Magnus Gustafsson Vice ordf, TK 070-609 70 15
Else-Maj Sigfridsson Kassör, VU 070-860 06 06
Carl Ragnarsson Sekr, DTL,
VU, TK
070-678 28 90
Arne Friberg Ledamot 070-627 89 80
Arne Stockman Ledamot 070-631 56 92
Lars Thylén Ledamot 073-098 21 09
Siv Åström Ersättare 070-202 09 07
Vakant Ersättare

VU=Verkställande utskott, TK=Tävlingskommitté, DTL=Distrikstävlingsledare

Revisorer

Namn Roll E-post Telefon
Kent Hidsjö Revisor 070-339 94 38
Tony Lindblom Revisor 070-243 14 83
Lars Lövgren Ersättare 070-544 68 39

Valberedning

Namn Roll E-post Telefon
Rolf Öhman Sammankallande 070-574 61 38
Monica Axmacher Ledamot 070-571 75 35
Ove Olofsson Ledamot 070-531 66 51