Vi i fyran / Allsv div 4 > 2021

Välj säsong

Serie Beskrivning
Heat Kolmården --------- Spelas 23 oktober & 4 december. --------- * Vardera centraldagen spelas tre ronder. * Varje rond omfattar 12 brickor **utan halvtidsbyte** - rondtiden är 90 min. * Respektive centraldags **första rond** startar kl 10.00, heatledaren avgör själv hur lång lunchpausen ska vara, **men** måste lägga in de faktiska speltiderna för varje rond i matchordningen nedan. --------- <a id="IAF" /> ###**IMP över fältet (IAF) med givar** **Heaten Kolmården-Linköping-Motala** [Rond 1][R1], [Rond 2][R2], [Rond 3][R3] [Rond 4][R4], [Rond 5][R5], [Rond 6][R6] [Total IAF][IAF] **Heat Norrköping** [Rond 1:1][R1:1] [Rond 1:2][R1:2] [Rond 2:1][R2:1], [Rond 2:2][R2:2], [Rond 3:1][R3:1], [Rond 3:2][R3:2] [Rond 4:1][R4:1], [Rond 4:2][R4:2], [Rond 5:1][R5:1], [Rond 5:2][R5:2] [Total IAF][IAF_N] [R1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_1.pdf [R2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_2.pdf [R3]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_3.pdf [R4]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_4.pdf [R5]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_5.pdf [R6]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_6.pdf [IAF]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat.pdf [R1:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_11.pdf [R1:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_12.pdf [R2:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_21.pdf [R2:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_22.pdf [R3:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_31.pdf [R3:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_32.pdf [R4:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_41.pdf [R4:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_42.pdf [R5:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_51.pdf [R5:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_52.pdf [IAF_N]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg.pdf --------- <a id="tabell" />
Heat Linköping --------- Spelas 23 oktober & 4 december. --------- * Vardera centraldagen spelas tre ronder. * Varje rond omfattar 12 brickor **utan halvtidsbyte**. --------- ###**IMP över fältet (IAF) med givar** **Heaten Kolmården-Linköping-Motala** [Rond 1][R1], [Rond 2][R2], [Rond 3][R3] [Rond 4][R4], [Rond 5][R5], [Rond 6][R6] [Total IAF][IAF] **Heat Norrköping** [Rond 1:1][R1:1] [Rond 1:2][R1:2] [Rond 2:1][R2:1], [Rond 2:2][R2:2], [Rond 3:1][R3:1], [Rond 3:2][R3:2] [Rond 4:1][R4:1], [Rond 4:2][R4:2], [Rond 5:1][R5:1], [Rond 5:2][R5:2] [Total IAF][IAF_N] [R1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_1.pdf [R2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_2.pdf [R3]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_3.pdf [R4]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_4.pdf [R5]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_5.pdf [R6]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_6.pdf [IAF]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat.pdf [R1:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_11.pdf [R1:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_12.pdf [R2:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_21.pdf [R2:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_22.pdf [R3:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_31.pdf [R3:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_32.pdf [R4:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_41.pdf [R4:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_42.pdf [R5:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_51.pdf [R5:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_52.pdf [IAF_N]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg.pdf ---------
Heat Motala --------- Spelas 23 oktober & 4 december. --------- * Vardera centraldagen spelas tre ronder. * Varje rond omfattar 12 brickor **utan halvtidsbyte** - rondtiden är 90 min. * Respektive centraldags **första rond** startar kl 10.00, heatledaren avgör själv hur lång lunchpausen ska vara, **men** måste lägga in de faktiska speltiderna för varje rond i matchordningen nedan. --------- ###**IMP över fältet (IAF) med givar** **Heaten Kolmården-Linköping-Motala** [Rond 1][R1], [Rond 2][R2], [Rond 3][R3] [Rond 4][R4], [Rond 5][R5], [Rond 6][R6] [Total IAF][IAF] **Heat Norrköping** [Rond 1:1][R1:1] [Rond 1:2][R1:2] [Rond 2:1][R2:1], [Rond 2:2][R2:2], [Rond 3:1][R3:1], [Rond 3:2][R3:2] [Rond 4:1][R4:1], [Rond 4:2][R4:2], [Rond 5:1][R5:1], [Rond 5:2][R5:2] [Total IAF][IAF_N] [R1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_1.pdf [R2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_2.pdf [R3]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_3.pdf [R4]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_4.pdf [R5]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_5.pdf [R6]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_6.pdf [IAF]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat.pdf [R1:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_11.pdf [R1:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_12.pdf [R2:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_21.pdf [R2:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_22.pdf [R3:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_31.pdf [R3:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_32.pdf [R4:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_41.pdf [R4:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_42.pdf [R5:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_51.pdf [R5:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_52.pdf [IAF_N]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg.pdf ---------
Heat Norrköping --------- Spelas 23 oktober & 4 december plus en fristående kvällsmatch. --------- * Vardera centraldagen spelas två ronder. * Varje rond omfattar 18 brickor **med halvtidsbyte**. * Den fristående kvällsmatchen ska vara spelad **senast den 3 december**. --------- ###**IMP över fältet (IAF) med givar** **Heaten Kolmården-Linköping-Motala** [Rond 1][R1], [Rond 2][R2], [Rond 3][R3] [Rond 4][R4], [Rond 5][R5], [Rond 6][R6] [Total IAF][IAF] **Heat Norrköping** [Rond 1:1][R1:1] [Rond 1:2][R1:2] [Rond 2:1][R2:1], [Rond 2:2][R2:2], [Rond 3:1][R3:1], [Rond 3:2][R3:2] [Rond 4:1][R4:1], [Rond 4:2][R4:2], [Rond 5:1][R5:1], [Rond 5:2][R5:2] [Total IAF][IAF_N] [R1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_1.pdf [R2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_2.pdf [R3]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_3.pdf [R4]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_4.pdf [R5]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_5.pdf [R6]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat_6.pdf [IAF]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_alla-heat.pdf [R1:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_11.pdf [R1:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_12.pdf [R2:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_21.pdf [R2:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_22.pdf [R3:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_31.pdf [R3:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_32.pdf [R4:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_41.pdf [R4:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_42.pdf [R5:1]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_51.pdf [R5:2]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg_52.pdf [IAF_N]: https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all21/div4/all_4_Nkpg.pdf ---------
Särskiljningsserie --------- **Spelades lördagen den 22 januari 2022 i Norrköping** * Alla möter alla på 16 brickor, med två halvlekar à 8 brickor. Matcherna spelas som ett trepartsmöte där de inledande halvlekarna avklaras före lunch och de avslutande halvlekarna efter lunch. * Serien spelas i Norrköpingsbridgens lokaler, Bråddgatan 49 i Norrköping * Spelet börjar kl. 10.00 och beräknas vara klart c:a kl. 15.15. I halvtid bjuds på korv och bröd. * Resultatet avgör vilket eller vilka lag som erhåller den platsen i *Allsvenskans div 3* hösten 2022. (Fyra platser har redan säkrats av de lag som vann sina respektive kvalheat.) --------- [Brickor halvlek 1](https://www.svenskbridge.se/sites/default/files/group_page/field_sb_upload/vi_i_fyran_sarkskiljning_halv_1.pdf) [Brickor halvlek 2](https://www.svenskbridge.se/sites/default/files/group_page/field_sb_upload/vi_i_fyran_sarkskiljning_halv_2.pdf)
--- INSTÄLLD --- Bonusserie --------- **Spelas lördagen den 22 januari 2022 i Linköping** * Serien är helt fristående och erbjuds som en bonus för de lag som <br> **a)** vann sitt kvalheat eller **b)** inte gick vidare till *Särskiljningsserien* om extraplatser till *Allsvenskan div 3* hösten 2022. * Sista anmälningsdag är måndagen den 10 januari 2022. Anmälan görs till Carl Ragnarsson (<cmdrcalle@gmail.com>). * Samtliga matcher i serien kommer att spelas med s.k. *bordskryss* och alla som deltar måste vara fullvaccinerade (= minst två sprutor) mot covid-19. --------- **Tävlingsupplägg vid 4 lag** * Varje rond omfattar 12 brickor utan halvtidsbyte. * ÖMBF bjuder alla deltagare på lättlunch (korv med bröd) i spellokalen. * Fritt kaffe under hela speldagen. ---------