Klubbnyheter

Det har nu gått nästan en månad sedan den nya styrelsen tillträdde. Det har varit en hektisk tid, då vi som är nya i styrelsen skall komma in i arbetet. Vi har haft två styrelsemöten under månaden.
Ett par riktigt positiva saker har skett under denna månad: läs vidare….

Vi kommer nu att ta bort möjligheten att använda våra gamla adresser för hemsida och epost.

Vi har fått en inbjudan till Gränsfejden, som i år spelas hos Kullabygdens BK i Höganäs, lördagen den 4 maj. Tävlingen spelas som en silvertävling över 42 brickor. Det är som vanligt 4 deltagande klubbar med 7 par från varje klubb.

Har nu haft möte med Tävlingskommittén och Medlemskommittén där det kommit fram en del synpunkter på hur vi kan utveckla vår bridgeverksamhet. Kommer att ta dessa synpunkter till styrelsen vilken har möte söndag 24/2.

Ordföranden har ordet

Vill börja med att tacka för förtroendet till ordförandeskapet i denna fina och anrika klubb.
Vill också tacka avgående styrelse för ett gott arbete.

I bifogade presentation framgår hur spelfrekvensen har varierat under de senaste åren, detta med fokus på de senaste två åren. Detta är samma rapport som presenteras på årsmötet.

Stort grattis till Stig Nilsson och Leif Persson som vann årets klubbmästerskap. Tvåa blev Gerd Axelsson och Bertil Sjölinder och på tredje plats kom Christel Eklund och Staffan Lindberg.

Allemansträffen spelas i Malmö den 31 mars. Klubbens spelkvällar måndagarna den 18 och 25 februari kommer också att vara kval till allemansträffen för Tre Sangs spelare.

Sidor