Klubbnyheter

Med anledning av den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om att max åtta deltagare skall träffas har styrelsen tagit beslut att tillsvidare pausa all bridgeverksamhet i Tre Sangs lokaler.

Styrelsen har tagit beslut att vi inväntar Lagrådsremiss från Regeringen 16/11, angående uppstramning av antalet personer på offentliga platser.
Beslut om detta kommer den 24/11.

I tisdags kom det skärpta råd och rekommendationer kring Covid 19 i Skåne.

Med start onsdagen den 11 november kl 1830 kommer vi att införa en dedikerad spelkväll för standardgruppen vilket innebär att endast budsystemen Nordisk och Modern standard får användas. Precis som för övriga kvällar gäller föranmälan.

STORT TACK till alla medlemmar som skänkt en summa till klubben! Vi har nu fått in strax över 40 000 sek som bland annat använts till att kunna köpa in bridgekryssen.

Genom att nu kunna öppna för spel två kvällar i veckan, i kombination med att en mindre summa kommer in via spel på BBO, har vi fått ett viktigt stöd till ekonomin. Verksamheten kommer dock …… klicka för att läsa vidare

Då allt fungerar bra med extra hygienrutiner och det varit stort gensvar för att spela, öppnar vi nu för spel även på måndagar.
Måndagar den 21/9 och 28/9 ligger redan ute för anmälan.
Anmälan för spel i oktober öppnas under helgen. Tänk på att om det är fulltecknat kan ni ställa er på reservlistan.

Torsdagen den 27 augusti öppnade Tre Sang äntligen igen för spel på klubben. 24 par kom till start och allt flöt på mycket bra. Kommande torsdagar den 3/9 10/9 17/ 9 och 24/9 ligger redan ute för anmälan. Om det är fulltecknat kan ni ställa er på reservlistan.

Viktigt att tänka på kommande speldagar….klicka här

Vi startar upp en Fyrmanna serie på BBO. Start 1/9.

Spelare och lag från andra klubbar är varmt välkomna att delta!

för tävlingsverksamhet, ekonomiskt läge och lokal

Tävlingsverksamhet i Tre Sangs lokal - startar torsdagen den 27/8
Utvärdering av hur andra klubbar bedriver sin verksamhet med strukturerat spel har visat sig fungera väl. Vi kommer därför nu försiktigt starta upp spel i klubblokalen. Spel kommer erbjudas torsdagar kl 1830 i barometerform. Detta innebär …… klicka för att läsa vidare

Midsommar lurar alldeles runt hörnet och vi brukar göra oss redo för att äta rå fisk, sjunga konstiga sånger och hoppa som grodor runt en stång täckt med blommor. Midsommar är förknippad med ljusa nätter och är startskottet för sommaren.

Sidor