Tisdag 3

Asperö/Brännö De starka
Asperö/Brännö De starka
Lena Starkenberg [28552]
Eva Thorsson [4963]
Helle Lehes [50147]
Åsa Berndtsson [52690]
Alerta
Alerta
Gull-Britt Wikberg [85872]
Otto Wikberg [85871]
Bengt Bostedt [26723]
Gunvor Ragnar [19739]
VP
14,93
5,07
IMP
60
34
Första halvlek
Lena Starkenberg
Eva Thorsson
Helle Lehes
Åsa Berndtsson
34
27
Gull-Britt Wikberg
Gunvor Ragnar
Bengt Bostedt
Otto Wikberg
Andra halvlek
Lena Starkenberg
Eva Thorsson
Helle Lehes
Åsa Berndtsson
26
7
Gull-Britt Wikberg
Gunvor Ragnar
Bengt Bostedt
Otto Wikberg