Utbildning

Klubbens nybörjarkurser börjar 2018-09-18 18:30. Kursen pågår under hela hösten fram till jul.
Intresserade är välkomna.
Information: Ove Olsson 070 2177 871