JVM och WBG 2020 är flyttat

WBF har nu fattat beslut om att ställa in JVM samt World Bridge Games (WBG) som skulle ha spelats i Salsomaggiore 31 juli-9 augusti respektive 21 augusti - 4 september.

WBF planerar ändå för att mästerskapen ska spelas och namnges som JVM 2020/WBG 2020, med samma förutsättningar som om de hade spelats under 2020.
Ännu är inget datum för genomförande bestämt, men det planeras att spela på samma arena, i Salsomaggiore, någon gång under 2021.

WBF meddelar så snart nya datum är satta.
WBF:s information