Klubbnyheter

Förhoppningsvis ska även under denna säsongen arrangeras Allsvenskt spel.
Anmälan senast den 15 november till
Johnny Petersson 0702-36 22 05 eller johnny.petersson@sodra.com alt.

Anmäl lag snarast, absolut senast den 31 oktober till:
Johnny Petersson 0702-36 22 05 eller johnny.petersson@sodra.com eller helst SMS 0702362205
Thomas Winther 0703-14 46 61 eller twi@svenskbridge.se

På grund av rådande omständigheter har många av distriktsförbundets arrangemang blivit inställda eller flyttade under såväl förra som under innevarande säsong.
Vid extra styrelsemöte i Kalmar den 20 september togs bland annat följande viktiga beslut:

På grund av coronapandemin har årsmötet, som skulle hållits nu i september, skjutits upp.
Distriktsstyrelsen håller ett extra styrelsemöte 2020-09-20 där man kommer att fatta beslut om när årsmötet lämpligen bör hållas.

Styrelsen har beslutat om att flytta finalen till den 11 oktober
Övriga uppgifter gäller som tidigare

I dag den 15 april har beslut tagits att ställa in Ölandsveckan 2020 på grund av rådande omständigheter.

Styrelsen för Sydöstra Sveriges BF har beslutat att ställa in den planerade Klubbträffen den 15-16 maj på grund av rådande omständigheter.

SBF har den 12 mars skickat ut ett Extra Medlemsnytt, beträffande omständigheterna Corona-viruset (Covid-19) och bridge, till alla medlemmar som uppgivit sin e-post adress.

Sidor