Om Sydöstra Sveriges BF

Distriktsförbundet omfattar anslutna klubbar i Blekinge-, Kronoberg- och Kalmar län. För närvarande 26 klubbar med knappt 1 800 medlemmar

KANSLI

Sydöstra Sveriges BF
Trestenavägen 7 B
294 35 Sölvesborg

Tel 019-277 24 86, 0703-14 46 61
Org. nr 836201-1390
Bankgiro 472-0736

KONTAKTPERSONER

Namn Funktion Kontakt
Roger Rundkvist Ordförande 0705-94 25 25
>>e-post
Peter Alm Sekreterare 0706-76 83 38
>>e-post
Thomas Winther Kassör, Webmaster, Utbildning, Ruter/BM-support mm 0703-14 46 61
>>e-post
Johnny Petersson Distriktstävlingsledare 0702-36 22 05
>>e-post