Om Vänersborgs BS

Detta är Vänersborgs BS nya hemsida.
Här kommer aktuella nyheter all läggas in!

Våra Sponsorer!

IA Bil AB

Vassbottens Bil AB

Hemköp

Karlssons Magasin AB. Ring 070-544 75 73 vid behov av lageryta.


Välkommen till våra spelkvällar

Vi startar vårt lokalspel den 1 september

Våra spelkvällar är måndagar med scratch och hcp kl. 18.00.
Vi spelar även på onsdagar kl. 13.00 med ren hcp.
Spellokal är PRO-gården Östergatan 11, Vänersborg

Vi önskar att alla spelare är på plats 5 minuter innan så vi kan starta spelet i tid.

Vi har både handikapp och scratch prislistor utom vid silvertävling oC simultantövlingar..

På måndagarna rekommenderar vi alla att använda systemdeklarationer samt att respektera Alert och Stopp.

Betala gärna spelavgiften i förväg till vårt Bankgiro 229-3470. Ange MID-nummer och namn. Betala antingen 240 kr eller 300 kr beroende på hur ofta ni spelar. Biljetter fås efter cirka en vecka.

Medlemskap

Medlemsavgiften är f.n. 350 kr

Spelavgifter

  • 50 kr för medlem i klubb ansluten till FSB. Kan vara högre vid enstaka specialtävlingar.

  • 40 kr på onsdagar

  • 100 kr för spelare som ej är medlem i klubb ansluten till FSB.

  • Vid silver och simultantävlingar 75kr

Ordningsregler

Enligt SBF trivselbridgeregler.