Klubbnyheter

Måndags- och Onsdagsserierna har nu spelats vardera fyra gånger. Poängberäkningen är 6 för första plats, 4 för andra. 3 för tredje osv.

Nu startar v i bridgen igen!
Välkomna till Bergby skola måndagar och onsdagar!