Klubbnyheter

I fredags gick vår medlem Lars Broman hastighet bort. Våra tankar går till hans familj.
/Jim Nilsson
ordf. Väddö bridgeklubb

Årsmötet hålls när vi är tillbaka i ”normaltillständ”

Eva och Sten leder onsdagsserien före Roger och Britten efter fyra omgångar.

Roger och Agne utökar sin ledning före paret Edström. Fyra omgångar återstår.

Årets individuella klubbmästare heter Gunnar Skoglund.
Grattis Gunnar!

Vi arbetar med att få den nya hemsidan klar.
Medlemmar i Väddö BK: Hör av er med synpunkter på den nya hemsidan.
Carl E Johansson