SM Par Open 2020

Preliminär finalplatsfördelning och startlista

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 1 1,00 1 1,00 1 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän 10 1,89 2 0,61 1 72 0,5 10,79 7 4,00 4
Dalarna 0 9,56 10 3,10 3 51 1 9,52 8 3,31 3
Gotland 12 2,27 2 0,74 1 16 2,70 1 1,05 1
Gävle 0 0,5 8,83 9 2,71 3 44 0,5 7,92 9 2,88 3
Göteborg 48 1 10,08 10 2,95 3 67 1 10,87 10 3,84 4
Halland 0 8,90 9 2,89 3 47 7,93 9 3,08 3
Jämtland 17 3,22 3 1,05 1 16 2,70 4 1,05 1
Jönköping 22 4,16 4 1,35 1 46 7,76 1 3,02 3
Medelpad 0 1,51 1 0,49 1 8 1,35 2 0,52 1
Mälardalen 20 3,79 4 1,23 1 21 3,54 5 1,38 1
Norrbotten 0 2,84 3 0,92 1 15 2,53 3 0,98 1
Skåne 0 1,5 18,82 19 5,63 5 133 15,44 16 6,00 6
Stockholm 0 1 17,09 17 5,23 5 120 3 17,34 18 5,57 6
Sydöstra 75 1 12,83 13 3,84 4 65 9,70 10 3,77 4
Uppland 0 4,5 10,75 11 2,03 2 33 4,5 10,07 11 2,16 2
Värmland 27 0,5 5,61 6 1,66 1 28 4,72 6 1,84 2
Vä-botten 0 0,5 3,34 3 0,92 1 15 2,53 3 0,98 1
Västergöt 0 16,18 16 5,26 5 121 0,5 14,93 16 5,61 6
Ångerman 8 1,51 1 0,49 1 22 3,71 4 1,44 1
Örebro 0 12,21 12 3,97 4 79 10,88 12 4,23 4
Östra Mel 78 1,5 13,61 14 3,93 4 81 1 12,05 14 4,29 4
Totalt 318 12 170 52 1101 12 170 62