Bidrag för utbildning / Idrottonline

SBF har sedan 1999 varit medlem i SISU Idrottsutbildarna. Det hela har gett våra klubbar del av idrottsrörelsens statliga stöd av resurser för utbildningsverksamhet. Som tidigare aviserats har vi sedan i somras också fått access till Idrottonline som kraftigt förenklar administrationen av ex. bridgekurser.

Nytt för denna höst är att alla som använder sig av SISU på något vis ska registrera sig för att få access till systemet, detta är något ni kan göra redan nu även om ni inte har någon kurs igång, men så det är klart för framtiden.

För att registrera er klubb till idrottonline: Länk här!

Vid problem kontakta Anna Wåhlestedt på RF/SISU. Hon nås via anna.wahlstedt@rfsisu.se

Du kommer behöva följande:

 1. Klubbens organisationsnummer (Om ni inte har något finns information om hur man får ett här: )
  Följ instruktionen i den blå rutan under rubriken sök förening, i de flesta fall kommer ni att behöva välja ”Ny förening” för att sedan kunna gå vidare med registreringen.
 2. Klubbens adress, postnummer, ort, kommun, telefonnummer och e-postadress.
 3. Ange klubbens bank- eller plusgiro.
 4. Uppgifter om ordföranden. Personnummer, kön, namn, adress etc.
 5. Uppgifter om kassören. Personnummer, kön, namn, adress etc.
 6. Ange vem som är idrottsansvarig.
 7. Två dokument ska bifogas, word eller pdf format. Detta är protokollsutdrag för klubbens bildande och klubbens stadgar.
 8. Ni ska ange vem som har rätt att teckna klubbens firma.
 9. Avslutningsvis ska det noteras vem som lämnat in ansökan och det ska intygas .
 10. Klart – skicka in.

Efter detta är gjort – tar den ungefär 7-10 dagar innan det hela gått igenom systemet och ni har full access till idrottonline, här loggar man in till det systemet. Utbildning i systemet får ni lokalt från er SISU kontakt.

Mer information om SISU och var de finns lokalt!

Lycka till!