Teacher and Coach Conference online 7-8 oktober

RealBridge och BAMSA (Bridge: A MindSport for All) arrangerar en onlinekonferens med bridgelärare, mentorer och utvecklare av utlärningsmetoder.

Talarna är från hela världen, från Sverige Linnea Edlund, och kan nog ge en hel del input till de som är med och lyssnar.
Konferensen är uppdelad i tre sessioner om tre timmar för Sverige gäller tiderna 7 oktober: 10.00 - 13.00, 22.30 - 01.30 och 8 oktober: 15.00 - 18.00.
Under varje session räknar man med fem livetalare, tid för frågor samt någon förinspelad talare.
Deltagandet är gratis och öppet för alla att närvara vid. Det kommer även att spelas in och går då att se i efterhand.

För anmälan och mer information ska man registrera sig via detta dokument

Talarlistan som den såg ut den 20 september:
Australia: Joan Butts, Paul Marston.
Canada: Darwin Li.
Czech Republic: Milan Macura.
Denmark: Morten Bilde.
France: Jean-Pierre Desmoulins.
Germany: Ulrich Bongartz.
Iceland: Matthías Imsland.
Ireland: Dermot O’Brien.
Italy: Benedetta Ragazzi.
New Zealand/UK: Lyn Fry.
Norway: Ane Haaland, Marianne Harding.
Singapore: Gary Yee, Kelvin Ong.
Sweden: Linnea Edlund.
Tunisia: Meriem Daldoul Dorai.
UK: Alan Shillitoe, Michael Rushworth, Sam Knox, Sam Punch.
USA: Deborah Drysdale, Allison Evans, Patty Tucker, Rob Barrington, Robert Todd, Michael Berkowitz, Tracey Bauer.
USA/Canada: Gavin Wolpert.

All information på arrangörens hemsida, på engelska.