Ändring i personalsituationen och stöd i rekryteringsfrågor i Svenska Bridgeförbundet

SBF har beslutat att låta projekten Rekryteringskedjan och SOS Junior övergå till förvaltningsfas. Som effekt avslutas projektledartjänsten för de två projekten och Sigrid Svensson avslutar sin tjänst.


Den rådande ekonomiska situationen har gjort det nödvändigt för SBF att se över personalstyrkan och prioriterade arbetsområden i förbundet. Beslut har fattats att låta stöd för rekryteringsaktiviteter övergå från projekt till löpande verksamhet, s.k. ”Förvaltning”.

Därmed avslutas projekten Rekryteringskedjan och SOS Junior som just projekt.

Stöd för rekryteringsinsatser kommer naturligtvis att fortsätta, och det ska betonas att själva arbetsmodellen i Rekryteringskedjan fortsatt är SBF:s rekommenderade verktyg. Stöd för rekrytering av juniorer kommer att vara en del av den allmänna förvaltningsmodellen.

En konsekvens av ovanstående förändring är att tjänsten som projektledare för de två projekten avslutas.

Sigrid Svensson, som varit anställd som projektledare, avslutar sin tjänst 31 maj på grund av arbetsbrist.

De ansvarsområden och arbetsuppgifter som berör rekrytering kommer att omfördelas i den övriga personalen, främst till Micke Melander och i fallet MiniBridge Cup till Björn Holm. Rekryteringsinsatser är viktiga och kansliet kommer att fortsatt bistå med service trots att själva projekten upphör - så tveka inte att kontakta kansliet i dessa frågor via mail kansliet@svenskbridge.se eller tel. 019 -277 24 80.

Ett stort tack till Sigrid för allt det arbete hon lagt ner under sin tid på SBF! Vi önskar Sigrid all lycka till med det hon nu väljer att göra i framtiden, och vi kommer säkerligen att träffa henne ofta vid de gröna borden framöver.

Suz Lemborn
Verksamhetschef
Svenska Bridgeförbundet


Sigrid har själv skrivit några rader som hon skickar med i samband med sitt avslut:

Tack för mig!
Jag vill tacka för min tid som anställd på förbundet. Det har varit ett utmanande arbete där jag har fått ha kontakt med många nya människor. Det känns givetvis tråkigt att avsluta min tjänst under dessa omständigheter, men jag har full förståelse för att läget är som det är. Jag är glad att jag har fått chansen att arbeta med något jag brinner för och hoppas att jag under min tid har kunnat vara ett bra stöd till er klubbar ute i landet. Jag skulle även vilja uppmana er alla till att fortsätta (eller starta) med rekryteringsarbetet! Det finns fortfarande mycket bra material på hemsidan och det är ett gäng glada kollegor kvar som gärna hjälper till. Allt gott, kanske ses vi vid bridgebordet!

Mvh
Sigrid Svensson