Protokoll styrelsemöte 6 oktober 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 6/10 2017, Grand Hotell/Örebro.

PDF-fil för utskrift

Närvarande

Ordförande & styrelse
Mats Qviberg (MQV), Per-Olof Eriksson (POE), Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR), Helena Axelsson (HAX) och Per Leandersson (PLE).

Suppleanter
Lars Persson (LPE) och Ann Ohlson (AOH).

På förslag av valberedning
Linus Dahlström (LDA)

Valberedning
Dan Nilsson (DNI) och Sixten Ek (SEK).

Sakrevisor
Bo Appelqvist (BAP).

Personal
Micke Melander (MME), Johan Grönkvist (JGR) och Roger Wiklund (RWI).

Frånvarande
Carl Ragnarsson (CRA).

§ 104 Öppnande av mötet

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

§ 105 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 106 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades.

§ 107 Åtgärdslistan samt underhandsbeslut

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 108 MK

Informerade RWI;
att- man planerar inför Nordic Junior Camp och Open Nordic Junior Championship som skall gå av stapeln under påsken 2018.
att- MK fortsätter att se över och utöka arsenalen avseende marknadsföringsmaterial.
att- DN för närvarande utreder tre ärenden, vilka samtliga kommer att avgöras inom kort.

§ 109 TK

Informerade CGR;
att- man kommer att spela om en omgång i Allsvenskan div 3 i Gävleborg då man spelat fel givar.
att- man i övrigt inte har något att rapportera sedan det senaste mötet.

§ 110 UK/Internationellt

Informerade PLE;
att- en ny veterankapten har utsetts. Olle Wademark tar över rodret efter Tommy Gullberg.
att- Fredrik Nyström och Johan Upmark vann en stor lagtävling i Indien tillsammans med ett holländskt par. Under samma evenemang vann Simon Hult och Simon Ekenberg huvudpartävlingen.
att- UK tagit fram ett förslag till policy avseende avslutningsmiddag när ett lag tagit medalj i OS, VM, EM i klasserna Open, Veteran, Dam och samtliga juniorklasser. Motsvarande 2 dagsersättningar delas ut per person, vid juniormästerskap gäller 300 SEK/person. Krav på motprestation bl. a i form av rapportering kommer att ställas.

Beslutade styrelsen;
att- anta den av UK föreslagna policyn gällande avslutningsmiddag.

§ 111 Organisationskommittén

Informerade LPE;
att- man inte har något att rapportera sedan förra mötet.

§ 112 Ekonomi och Kansli/BIT

Informerade JGR;
att- det ekonomiska läget ser ut som förra året vid samma period.
att- personalkostnaden har minskat, detta med anledning av att vi dragit ned med en halv tjänst.

§ 113 Riksstämman

Informerade JGR & MME;
att- samtliga handlingar och förberedelser inför Riksstämman är klara.

§ 114 Motioner

Informerade CGR;
att- allt avseende motionerna som lagts inför Riksstämman är från styrelsens håll förberett och klart.

§ 115 Övriga frågor

Diskuterade styrelsen;
att- det kan finnas skäl att förändra Distriktsträffen såväl avseende som innehåll och tidpunkt.

Beslutade styrelsen;
att- lyfta frågan under morgondagens Riksstämma för att ta in synpunkter.

§ 116 Kommande möten

Informerade MQV;
7/10 Konstituerande möte Scandic Grand/Örebro
24/11 Telefonmöte —

§ 117 Avslutning

Ordförande MQV tackade för ett bra och givande möte och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Lars Persson